P.P.U. MAP Sp. z o.o.

ul.Tworzeń 175

41-308 Dąbrowa Górnicza

tel.(+48 32) 268 59 34, 268 58 85

Wyroby elektryczne:

 

  • Przewody nawojowe

  • Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe

  • Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych

  • Przewody słaboprądowe

  • Kable i przewody elektroenergetyczne

  • Kable i przewody sygnalizacyjne

  • Kable telekomunikacyjne

  • Aparatura elektryczna

  • Osprzęt elektryczny