P.P.U. MAP Sp. z o.o.

ul.Tworzeń 175

41-308 Dąbrowa Górnicza

tel.(+48 32) 268 59 34, 268 58 85

Dotacje

Wartość projektu: 832 512,52 PLN Wartość dofinansowania: 406 971,96 PLN. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

P.P.U. MAP Sp. z o.o. realizuje projekt:

Wprowadzenie do oferty firmy MAP nowych produktów stalowych dzięki nabyciu nowoczesnej tokarki sterowanej numerycznie do toczenia osi, pierścieni i wałów.

Wartość projektu: 1 555 500 PLN Wartość dofinansowania: 711 722 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

.